Blog

Devren Anaokulu

Ana okulları okul öncesi eğitimin vazgeçilmez parçasıdır. Anaokulu için gereken standartlar özel okul açma standartları ile birbirine yakınlık göstermektedir. Maliyetin özel okula kadar olmaması ve az sayıda kontenjanlı da olsa kar getirili kurumlar olduğu için yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ana okulları MEB Ruhsatlı olabileceği gibi Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı olabilmektedir. MEB Ruhsatlı ana okullar 36-72 ay çocukları kayıt edebilirken, Gündüz Bakımevleri 0-72 ay çocuklar ile ilgilendirebilmektedir. Anaokulu Açma Maliyeti Nedir? Öncelikle öğrenci potansiyeli olan bir yer kiralanmalıdır. Ortalama kira [...]

Kiralık Okul Binası

Kiralık Okul Binası Kiralık okul binası arıyorum, bugünlerde ofiste en çok duyduğumuz cümle.. peki kiralık okul binası bulmak mümkün mü? Elbette mümkün ama sahibinden ilanlarında neredeyse her komple bina ilanında okula uygun yazısı olunca ister istemez ilk ziyaret edilenler arasında oluyor. Mülkü görünce yaşanan şok, zaman kaybı .. bunları düşününce artık ne yapalım binalardan birisini okula çevirelim dediğinizi duyar gibiyim. Kiralık okul binası bulduktan sonra bina içinin eğitime hazır hale getirilmesi de ayrı bir çalışma, emek ve masraf.. Yani iş okulu kiralamakla [...]

Özel Okullarda Bahçe Şartları Nedir?

Özel Okullarda Bahçe Şartları Nedir? Özel Okullarda Bahçe Şartları Nedir? belki de okul açma sürecinin en önemli sorularından birisidir. Dönüşüm okulları haricinde özel okullar için bahçe en önemli şartlardan birisidir. İnternet sitelerindeki kiralık veya satılık özel okulların büyük bir çoğunluğu bu şartı sağlamadıkları için hem kiralayan hem de satan için zor bir durumdur. Mülk sahipleri bahçe hesabı yaparken toplam arsa alanından bina oturum alanını çıkararak hesapladıkları için 250 m2 ve üzerinde bahçesi olduğunu iddia etmektedir. Doğrudur bahçe vardır ama standartlar [...]

Eğitim Kurumları Merdiven Standartları

Eğitim Kurumları Merdiven Standartları Eğitim Kurumları Merdiven Standartları na bakmadan projelendirilen binalar kiralama sürecinde kurucular ve mülk sahipleri için problem oluşturmaktadır. Merdiven standartlarının bilinmesi eğitim kurumu olarak kiralanacak binanın tadilat masraflarını azaltmak, ekstra kontenjan elde edilmesi, en önemlisi öğrencilerin rahat girip çıkmalarını sağlaması için önemlidir. Merdiven standartlarını altı başlık altında inceleyebiliriz. 1. Okullar İçin Merdiven Standartları (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 1) Okul binalarının merdiven genişliği; Kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m,  Kontenjanı 251 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az [...]

Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği Nasıl Yapılır?

Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği Nasıl Yapılır? Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği  için aşağıdaki listedeki evrakları tamamlamamız gerekir. Belgeler tamamlandıktan sonra on iş günü içerisinde gerekli izinler verilir. YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ 1-Kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için;  1) Dört adet 35×50 cm veya A3ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planının Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği 2) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, kira sözleşmesinin [...]

KURUMLARIN DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kurumların Dönüşüm İşlemleri Nasıl Yapılır?   Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru form dilekçesi (Ek-1) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş, yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve [...]

ÖZEL OKUL AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER

ÖZEL OKUL AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2) Form dilekçe (ek-1) TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan Kurucu tüzel kişi ise  amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı [...]