Blog

Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği Nasıl Yapılır?

Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği  için aşağıdaki listedeki evrakları tamamlamamız gerekir. Belgeler tamamlandıktan sonra on iş günü içerisinde gerekli izinler verilir.

YERLEŞİM VE KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için;

 1) Dört adet 35×50 cm veya A3ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planının Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği

2) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

3) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik rapor

4) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor

5) Binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor

 

Yukarıdaki belgeler ile kurumun bulunduğu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulur. Düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği şartları sağlayan kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir.

2-Mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği;

 1) Dört adet 35×50 cm veya A3ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planının Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği

2) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik rapor

3) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor

4) Binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor

 Yukarıdaki belgeler ile Kaymakamlık veya Valiliğe başvurulur.
Düzenlenecek raporun incelenmesi sonucu Özel Okullarda Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği uygun olduğunun görülmesi halinde Kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir.

Share this post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir