Tag - özel okul belgeleri

ÖZEL OKUL AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER

ÖZEL OKUL AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2) Form dilekçe (ek-1) TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan Kurucu tüzel kişi ise  amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı [...]